420 DAO

Tổ chức Phi tập trung – Tự động hóa

Cùng nhau xây dựng tương lai kỹ thuật số phi tập trung tốt đẹp hơn


homepage-banner-v2.4

$162,512.27

27,963,424.67 tokens

>420.00%

Hoạt động của 420 DAO

ven-diagram-vi

420 Token

Cơ chế hoạt động của 420 DAO xoay quanh con số kì diệu 420 – con số tượng trưng cho sự phân quyền và gắn kết cộng đồng.

1 Đấu giá theo ngày

Trong giai đoạn 1 kéo dài 420 ngày (hay còn gọi là giai đoạn γ), 420,000 tokens sẽ được phát hành mỗi ngày, trong đó 100,000 tokens sẽ được phát hành thông qua đấu giá công khai.

2 Xây Quỹ tài sản chung

Số tiền từ đấu giá sẽ được bỏ vào Quỹ tài sản chung. Một phần của Quỹ này được trích ra để thành lập Quỹ phòng ngừa rủi ro và Quỹ vận hành.

3 Phần thưởng cho những người tham gia staking

Thành viên 420DAO có thể tham gia staking nhằm tăng khả năng sinh lợi. Những thành viên tham gia sớm và dài hạn sẽ có cơ hội thu về nguồn lợi khổng lồ.

Tokenomics

APY 420000%

*Dựa trên phần thưởng staking từ những ngày đầu tiên tham gia.

Xem thêm

Tổng Token 420000000

* Được phát hành trong khoảng 12 năm

Xem thêm

3 Tầng giá trị

I. Giá sàn

Hệ thống được xây dựng nhằm đảm bảo mọi thành viên đều đóng góp một cách tích cực vào giá trị tổng thể của DAO.

II. Giá trị nội tại

Do hoạt động của DAO dựa trên một Quỹ Tài sản chung, mỗi token 420 mang một giá trị nội tại nhất định. Giá trị thị trường của token luôn cao hơn giá trị nội tại nhằm triệt tiêu khả năng kiếm lợi dễ dàng. Trên thực tế, giá thị trường luôn ở mức gấp khoảng 6x lần giá trị nội tại.

III. Giá trị thành viên

Đây là khái niệm lần đầu tiên có mặt trên thị trường crypto. Điểm khác biệt của 420 DAO chính là Quỹ dự trữ (Reserve Pool) được thiết kế để làm tăng giá trị tài chính của những thành viên còn lại khi một thành viên khác rời DAO. Giá trị thành viên luôn cao hơn giá trị nội tại và do đó, thành viên nào rời Quỹ sẽ cùng lúc mất đi phần chênh lệch giữa giá trị thành viên và giá trị nội tại.

Vào Ứng Dụng

Người đồng hành

Viết về 420 DAO

marketwatch
coinquora
benzinga
Yahoo Finance
thuancapital
techtimes