Người hỗ trợ và Nhà đầu tư sớm

Anh Vu

Kiến trúc sư phần mềm @Meta (ex. Facebook)

:: Bartłomiej Palmowski ::

Principle - Engineering @Lieferando

Colin Platt

Nhà sáng lập & CEO @Unifty

Duong Pham

Ths. Quản lý Đổi mới & Khởi nghiệp @Bournemouth University, UK

:: Đỗ Bảo ::

Người thành lập @Trade Coin Chiến Lược

:: Grant Fukuda ::

Chuyên gia nghiên cứu định lượng @BNP Paribas

Hans-Jörg von Mettenheim

Chủ tịch @Keynum Investments

:: Karampal Singh ::

Giám đốc Marketing @Scallop

Đỗ Hoàng Khánh

Lập trình viên @420 DAO

Minh Nguyen

Người sáng lập & CEO @AKA Digital Group, Digital Transformation Consultant

Nathan Tran

Chuyên gia về điện toán đám mây @Amazon

Phan Xuan Thang

Giám đốc @PUF-IFI, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phong Nguyen

Giám đốc Quảng Cáo @Tiki.vn

:: Thanh Nguyễn ::

Chuyên gia công nghệ blockchain @ex-INRIA France

Tien Do

Nhà đồng sáng lập @Stratosphere

Vo Danh Hai

TS, Nhà báo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ Thuật Thế giới

Vo Dinh Tri

Nhà nghiên cứu, Giảng viên @IPAG Business School Paris